مسابقات داخلی

مسابقات داخلی

****دقت داشته باشید حتما در هنگام ثبت ایده عنوان مسابقه در فرم مربوطه انتخاب شود****

مسابقات داخلی قابل ثبت نام

مسابقات داخلی در حال داوری

پلتفرم نوآوری باز کوشا | فراخوان حمایت از ایده و طرح های فناورانه در حوزه کاربردهای نانو فناوری در صنعت دفاعی
فراخوان حمایت از ایده و طرح‌‌‌های فناورانه در حوزه تجهیزات پزشکی

مسابقات داخلی پایان یافته

پلتفرم نوآوری باز کوشا | ششمین جشنواره نانو
پلتفرم نوآری باز کوشا | پرنده بدون سرنشین
پلتفرم نوآری باز کوشا | شناور سطحی و زیر سطحی
پلتفرم نوآری باز کوشا | کشت بافت نهال خرما
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است