مسابقات داخلی

مسابقات داخلی

****دقت داشته باشید حتما در هنگام ثبت ایده عنوان مسابقه در فرم مربوطه انتخاب شود****

مسابقات داخلی قابل ثبت نام

مسابقات داخلی در حال داوری

مسابقات داخلی پایان یافته

پلتفرم نوآوری باز کوشا | ششمین جشنواره نانو
فراخوان حمایت از ایده و طرح‌‌‌های فناورانه در حوزه تجهیزات پزشکی
پلتفرم نوآری باز کوشا | کشت بافت نهال خرما
پلتفرم نوآری باز کوشا | ساخت مولتی روتور های عمومی
پلتفرم نوآری باز کوشا | بذر سیب زمینی
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است