وبلاگ

جمع سپاری (Crowdsourcing)

جمع سپاری

جمع سپاری

جمع سپاری (Crowdsourcing) عبارت است از رعایت سه اصل مسئله؛ راه حل؛ و مشارکت؛ برای حل یک مسئله از طریق راه حل هایی در دست افراد خارج از سازمان و به کمک یک بستر مجازی.

فرآیند جمع سپاری چیست؟

جمع سپار+ پلتفرم + جمعیت

ویژگی ها و آثار جمع سپاری(Crowdsourcing) چیست؟

 • کیفیت بالا
 • صرفه جویی در هزینه
 • کارایی زمان
 • نتیجه گرایی
 • افزایش بهره وری
 • غیر متمرکز بودن
 • غیر رسمی بودن
 • کار سریع
 • کاهش هزینه تولید
 • تسهیل عملکرد سازمانی
 • کاهش زمان ورود محصول به بازار
 • افزایش بهره وري در زنجیره تامین
 • استفاده از فناوری اطلاعات
 • مسئول بودن همگان در برابر نوآوری
 • عمودی و افقی بودن ارتباطات
 • حذف رانت ها
 • کاهش وابستگی به یک منبع تامین کننده
 • افزایش انگیزه در بین مشارکت کنندگان
 • کاهش هزینه هاي منابع انسانی
 • و…

چه نیازمندی هایی براي جمع سپاری است؟

الزامات(قوانین) +فرهنگ+اقدامات

زمینه های مورد استفاده انبوه سپاری چیست؟

 • مدیریت صنعتی
 • مدیـریت تولید و عملیات
 • مدیریت و اطلاعات
 • سیستم های اطلاعاتی
 • مدیریت بازاریابی صنعتی
 • مفاهیم مرتبط با مدیریت تغییر
 • تحقیقات کسب وکار
 • نوآوری کسب و کار
 • نوآوری باز
 • مهندسی و مدیریت تکنولوژی
 • پیش بینی فناوری و تغییر اجتماعی

انبوه سپاری براي چه مراکزي مفید است؟

 • صنایع تولیدی
 • سازمان ها و مدیران
 • کسب و کارهاي نوپا(نوین)
 • شتاب دهنده ها
 • مراکز نوآوری
 • مراکز ایده پردازی

اهمیت جمع سپاری چیست؟

 • توسعه محصولات جدید به جمع سـپاری و فرآیند آن بستگی دارد.
 • %75 مشکلات توسط خرد جمعی و مشتریان حل می شود.
 • مطابق پژوهش ها گوناگون (بخصوص در سال 2019):

جمع سپاري می تواند منجر به کاهش هزینه، کارایی و اثربخشی زمان، کیفیت بالا، استفاده از پتانسیل افراد گوناگون، معرفت شناسی بالا شود.

 • به لحاظ سازمانی منجر به موارد ذیل می شود:
 1. ارزیابی راحت تر کارها
 2. شناسایی چالش هاي مهم با کمک جمعیت خارج از سازمان
 3. دریافت بازخورد
 4. قرار گرفتن کار در جهت درست خود
 5. دستیابی به نتایج بهتر (به خصوص براي کارهاي پیچیده)
 6. استفاده از پلتفرم و جمعیت خارجی و هدایت کارها به طور خودکار به خارج از سازمان

 

پلتفرم نوآری باز کوشا | جمع سپاری | نوآوری باز

بطور کلی اهمیت جمع سپاري در چه جنبه هایی است؟

جمع سـپاری منجر به کشف فرصت ها و حل مسائل شده و در دوران حاضر که فضای کسب وکارها دچار پیچیدگی بیشتری شده است راه حل های بسیاری را ارائه می دهد.

ادبیات جمع سپاری چیست؟

*خِرد جمعی:

به معنای استفاده از فکر و اندیشه تک تک افراد در حل مسئله بدون توجه به تخصص آنها است.

*برون سپاری:

یک توافق که در آن یک شرکت استخدام شرکت دیگری برای مسئولیت فعالیت های داخلی اش شده است.

*منبع باز:

اشاره به همکاری باز با دیگران داشته و به معناي در اختیار نگه نداشتن دانش یا اطلاعات در انحصار خود می باشد.

*فناوری وب:

اشاره به ایجاد یک وب سایت بر روی اینترنت و یا اینترانت برای حل مسائل CS دارد.

*نوآوری باز:

اشاره به عدم محرمانه بودن و انعطاف پذیری به مفهوم نوآوری دارد.

*هم آفرینی:

اشاره به ایجاد ارزش مشترك توسط شرکت و مشتري دارد که در آن به مشتریان اجازه داده می شود تا تجربیات خود را با هم ترکیب کنند.

اولین نمونه جمع سپاری کدام بوده است؟

تدوین لغت نامه آکسفورد در قرن 19 با درخواست عمومی از داوطلبان که خواسته شده بود تا هرکلمه انگلیسی را که می دانند به همراه معنی و مثال برای موسسه جمع آوری کنند.

چرا آکسفورد را نمی توانیم بطور کامل یک انبوه سپاری بدانیم؟

 • سفارش دهنده وجود دارد.
 • جمعیت وجود دارد.
 • پلتفرم وجود نداشت.

انبوه سپاری چگونه به وجود آمد؟

 1. Suweicki 2005: با بررسی تنوع اطلاعات در میان جمعیت برای پیش بینی و تصمیم گیری.
 2. Hippel2006: با بررسی نوآوری کاربر محور.
 3. How 2006: با ترکیب دو واژه جمعیت و برون سپاری.

پلتفرم نوآری باز کوشا | جمع سپاری | نوآوری باز

مقالات مرتبط:

ارتباط برون سپاری و فریلنسینگ

نقش فناوری اطلاعات در سازمان

مدیریت فناوری و نوآوری چیست ؟

انواع جمع سپاری (Crowdsourcing) چیست؟

الف- هوش جمعی:
اشاره به وضعیتی دارد که از طریق آن جمعیت گرد هم می آیند و شرایط تسهیم دانش براي جمعیت فراهم می شود.

ب- جمع سازی:
اشاره به ساخت یا مشارکت در ساخت یک محصول یا خدمت برای مشتریان دارد.

ج- نظرسنجی گروهی:
اشاره به سازمان دهی حجم زیادي از اطلاعات به کمک قضاوت جمعی دارد.

د- تامین مالی جمعی :
اشاره به دادن وام های کوچک از طریق جمعیت برای کمک به فعالیت های مختف دارد.

چه دسته بندي هاي دیگري وجود دارد؟
ورزجیل ( 4نوع) + کشتکار( 9 نوع) + پریپیک ( 3نوع) + برابهام ( 2نوع)

مفاهیم مرتبط با جمع سپاری (Crowdsourcing) چیست؟

 1. جـمع سپـاری و تامین مالی جمعی
 2. جـمع سپـاری و نوآوری باز
 3. جمـع سپاری و هم آفرینی
 4. جمع سپـاری و فضای ابری
 5. جمـع سپاری و پروسیومرها
 6. جمع سپـاری و برون سپاری
 7. جمـع سپاری و دوسوتوانی
 8. جمع سپـاری و مدل دلفی
 9. و…

چه مفاهیم دیگري مرتبط است؟

جمع سـپاری و برنامه های استراتژیک+ جمع سـپاری و الگوریتم های ریاضیاتی+ و…

شیوه پیاده سازي موفق جمع سپاری (Crowdsourcing) چیست؟

– مساله
– جمعیت
– پلتفرم

چه تحلیلی بعد از شناسایی مشکل نیاز است؟

الف- چه نوع کمکی از جمع مورد نیاز است؟ (نقش جمعیت)
ب- این کمک ها چگونه به یافتن راه حل براي مشکل کمک خواهند کرد؟ (نوع راه حل)

اهمیت نسل Z در جمع سپاری (Crowdsourcing) موفق چیست؟

ویژگی های نسل Z:

 • نسـل نت
 • نسل اینترنت
 • نـسل 8 ثانیه ای
 • نسل دیجیتـالی
 • پولداران آینده
 • زادگان تکنولوژی
 • مصرف کنندگان قهار
 • رها شده از والدین
 • چندگانگی فرهنگی
 • ریسک پذیري بالا
 • اختلال در خواب
 • اولین کاربران حرفه ای پیام رسان های فوری، شبکه های اجتماعی، و وب گسترها.

چرا نسل Z مهم است؟

علاقه دارد در کمترین زمان ممکن مسئله را شناخته و در صورت Z نسل جذاب بودن در آن مشارکت نموده و یا از آن صرف نظر نماید.

مفاهیم مرتبط براي پیاده سازي موفق جمع سپاری (Crowdsourcing) چیست؟

 • نقش اینفوگرافیک
 • نقشSEO ها
 • نقش بازیوار سازي
 • نقش مالکیت معنوی
 • و…

آینده جمع سپاری (Crowdsourcing) چیست؟

برای آینده جمع سـپاری می توان انتظار داشت که شرایط به صورت فعلی باقی بماند و حوزه های آن کارکرد گسترده تری در عمل پیدا نماید.

در آینده شاهد آن خواهیم بود که مدیران سازمان ها، و نهاد های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به شکل گسترده تری از جمع سـپاری به عنوان جعبه ابزاری مدرن استفاده کنند و از مزایای آن به نفع همگان بهره ببرند و انتظار می رود که مدیران و افراد خلاق جمع سـپاری را وارد حوزه های جدیدی نمایند که هرگز تا به حال ندیده ایم.

 

پلتفرم نوآوری باز کوشا از علاقه مندان دعوت میکند تا در مسابقات ایده پردازی در حوزه های نوآوری و فناوری بازدید و شرکت نمایند

10 پاسخ
 1. سهیل رضایی
  سهیل رضایی گفته:

  قبلا یه مقاله دیگه داشتید در باره این موضوع، نتونستم پیداش کنم. ممکنه برام ایمیل کنید؟

  پاسخ
 2. ساسان اشتری
  ساسان اشتری گفته:

  ممکن هست فایل ورد این مقاله جمع سپاری رو برای من ایمیل کنید؟ کپی می کنم حروف ناخوانا میشه. ممنونم

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است