فراخوان ها

فراخوان شناسائی ساختمان شیمیائی و گروه های عامل جوهر ماشین های Printer Jet

پلتفرم نوآری باز کوشا | فراخوان شناسائی ساختمان شیمیائی و گروه های عامل جوهر ماشین های Printer Jet
اعلام نیاز فناورانه مرکز شتاب دهی نوآوری و تجاری سازی فناوری های انرژی با همکاری پارک علم و فناوری سمنان

شناسائی ساختمان شیمیائی و گروه های عامل جوهر ماشین های Printer Jet جهت استفاده در خطوط
تولیدی اکسترو در با اطلاعات تکمیلی ذیل:

جت پرینتر های مورد استفاده در شرکت سیم و کابل مغان عبارتند از:

  • • برند Imaje ساخت فرانسه
  • • برند Domino ساخت انگلیس
  • • برند Leibinger ساخت آلمان

رنگ های مورد استفاده در ماركزنی بر روی روکش کابل:

  • • سفید
  • • مشکی
  • • زرد

به منظور ایجاد چاپ با کیفیت بر روي کابل، باید جوهر و حلال با نسبت دقیق با یکدیگر ترکیب شــده تا غلظت
مناسب حاصل شود.

غلظت ترکیب حاصـل، توسـط ویسکومتر اندازهگیري شده و با مقدار مرجع مقایسـه میشـود. میزان غلظت مورد نیاز جهت چاپ، به نوع رنگ وابسته بوده و براي رنگ سفید مقدار آن بیشتر می ‌باشد.

توضـیح اینکه رنگ سـفید داراي Pigment) ذرات معلق) میباشـد و رنگهاي زرد و مشـکی به صـورت Free
Pigment تولید می شود.


از جوهرهـاي فوق جهـت پرینـت بر روي روکش کـابـل از جنس PVC و PE بـا دو نوع (HDPE – LDPE (و
روکشهاي HFFR استفاده می شود.

ویژگی هاي مورد انتظار از جوهر جهت کیفیت چاپ مناسب:

  • • قابلیت خشک شدن سریع جوهر پس از چاپ
  • • Resolution چاپ بالا بر روي روکش کابل
  • • ایجاد چاپ با کیفیت بالا بدون پخش جوهر و مقاومت در برابر سایش
  • • مقاومت در دماي بالا

در صورت نیاز به نمونه، از رنگ هاي موجود به همراه حلال جهت بررسی هاي آزمایشی آماده ارسال می باشد.

پلتفرم نوآری باز کوشا | فراخوان شناسائی ساختمان شیمیائی و گروه های عامل جوهر ماشین های Printer Jet
فراخوان شناسائی ساختمان شیمیائی و گروه های عامل جوهر ماشین های Printer Jet

پلتفرم نوآوری باز کوشا شما را به مسابقات در جهت پیشترفت علم و فناوری  دعوت می‌کند