وبلاگ

فراخوان پذیرش هسته های کارآفرین در حوزه ی ساخت و مواد پیشرفته

پلتفرم نوآری باز کوشا | فراخوان پذیرش هسته های کارآفرین در حوزه ی ساخت و مواد پیشرفته

در قالب حمایت مشترک مرکز کارآفرینی و نوآوری و مرکز نوآوری ساخت و مواد پیشرفته انجام می پذیرد

محور های فراخوان:


۱. ساخت قطعات و تجهیرات مورد نیاز در حوزه نفت و گاز، صنایع دریایی و صنایع غذایی (آبزیان و خرما)

۲. ساخت ربات های صنعتی با هدف کاربرد حوزه های فوق

۳. بومی سازی انواع قطعات مورد نیاز در ساخت شناور و موتورهای دریایی

۴. فناوری های نوین و انرژی های تجدیدپذیر دریایی شامل الکترونیک و مخابرات  دریایی، رباتیک و تجهیزات زیر سطحی، هوشمند سازی و روش های نوین صید و آبزی پروری در دریا

پلتفرم نوآری باز کوشا | فراخوان پذیرش هسته های کارآفرین در حوزه ی ساخت و مواد پیشرفته

فراخوان پذیرش هسته های کارآفرین در حوزه ی ساخت و مواد پیشرفته

در این فراخوان تا ۴ طرح فناورانه تا سقف ۳۰ میلیون تومان اعتبار  فناوری بابت هزینه‌کرد در تحقق محصول اولیه حمایت خواهد شد.

مهلت ارسال پیشنهادها:۳۰ دی ماه

مخاطب:

 اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس با ایده ی محوری فناورانه حوزه ساخت  و مواد پیشرفته و با رویکرد عرضه به بازار و صنعت

خروجی مورد انتظار:

 محصول اولیه و ارائه دانش فنی تولید آن

نحوه درخواست با تکمیل فرمها در آدرس: https://karafarini.pgu.ac.ir/team/create

 

پلتفرم نوآوری باز کوشا شما را به مسابقات در جهت پیشترفت علم و فناوری  دعوت می کند

 

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است