اخبار

آموزش های فنی و حرفه ‌ای با ارائه ایده های خلاقانه کسب و کار

پلتفرم نوآری باز کوشا | آموزش‌‌‌های فنی و حرفه ‌ای با ارائه ایده‌‌‌های خلاقانه کسب و کار

ایده های خلاقانه و نوآورانه کسب و کار، زمینه دستیابی به تازه های علوم و فناوری روز و همگامی با استاندارد های بین المللی را فراهم می کند.

به گزارش  روابط عمومی هسته پژوهشی کوشا به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان-رئیس مرکز مرکز تخصصی کسب و کار، کار آفرینی و رشد  خوارزمی شهرستان اهواز گفت:

این مرکز در راستای حمایت از محققان، نوآوران، پژوهشگران، دانشجویان و کارآموزان فنی و حرفه ‌ای علاقه‌مند و برای فراهم کردن بستری مناسب برای اجرایی کردن ایده‌های نوآورانه کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای سطح استان راه اندازی شده است.

ملایی هدف اصلی مرکز تخصصی کسب و کار، کارافرینی و رشد خوارزمی به عنوان تنها مرکز تخصصی کسب و کار استان، ایجاد پل ارتباطی بین  مراکز آموزشی و پارک علم و فن آوری عنوان کرد.

وی افزود:در این مرکزسعی شده ایده‌های کسب و کار، خلاقیت و نوآوری در کسب و کار،   تا نحوه شکل گیری و عملیاتی شدن ایده‌های کسب و کار مورد بررسی قرار گیرد.

ملایی ادامه داد: از طریق این مرکز کارآموزان داری ایده‌های استارتاپی  مراکز شناسایی و با معرفی به این مرکز پس از تایید طرح می‌توانند از حمایت ۱۲۰ میلیون تومان و بیشتر تسهیلات بدون بهره بانکی دریافت و با نظارت این مرکز ایده خود را تبدیل به محصول نمایند.

آموزش هاي فني و حرفه اي باارائه ايده هاي خلاقانه كسب و كار
آموزش های فنی و حرفه ‌ای با ارائه ایده های خلاقانه کسب و کار

هسته پژوهشی کوشا شما را به مسابقات زمینه های کشاورزی و دفاعی دعوت می کند.

منبع:روابط عمومی هسته پژوهشی کوشا