وبلاگ

ارزش آفرينی درصدد ايجاد كسب و كارهای جديد به وقوع می پيوندد

ارزش آفريني درصدد ايجاد كسب و كارهاي جديد به وقوع مي پيوندد

به گزارش روابط عمومی هسته پژوهشی کوشا به نقل از خبرگزاری ايسنا دكتر ميثم روح بخش در وبيناري تحت عنوان «از نوآوري تا كارآفريني» اظهار كرد: شركت هاي دانش بنيان به واسطه اينكه شركت هايي مبتني بر علم روز و محصولاتي مبتني بر دانش ارائه مي كنند داراي ويژگي هاي خاصي هستند كه به نوعي نقش مهمي در اين زنجيره دارند و مي توانند راجع به آن پتانسيلي كه در بين پرسنل شركت وجود دارد به كارآفريني كه منجر به ارزش افزايي شود، ورود كنند. بنابراين اين فرآيند در تمام شركت هاي دانش بنيان تا حد زيادي انجام مي شود.

وي افزود: حدود 287 شركت دانش بنيان در خراسان رضوي وجود دارد كه پيوسته به اين تعداد افزوده مي شود و شركت هايي هستند كه آن فرآيند نوآوري را كه در خلق يك موضوع جديد منجر به ارائه محصول مي شود، آغاز كرده اند. در فرآيند تكميل شركت هاي دانش بنيان و رسيدن به خدماتي كه ارائه مي شود فاكتورهاي متعدد و زيادي دخيل بود كه شتاب دهنده ها و مراكز رشد توانسته اند به اين فرآيند كمك كنند.

دبير انجمن شركت هاي دانش بنيان خراسان رضوي تصريح كرد: تعريفي كه كارآفريني در ذهن ما ايجاد مي كند، باعث فراهم شدن زمينه اي مي شود كه افراد مستعد اين فعاليت هستند و در جهت تكميل و به فروش رساندن محصول كمك مي كنند و مي توانند اين فرآيند را ترويج دهند. اين فرآيند متناوب است و مجموعه اي از اين عوامل به واسطه قدرتي كه در شبكه سازي وجود دارد، مي توانند موفقيت اين زنجيره را تكميل كنند.

وي بيان كرد: هر كسي در هر موقعيتي كه قرار دارد، براساس سابقه كاري، دانش و علمي كه از آن برخوردار است مي تواند در اين فرآيند جذب زنجيره شود و مسير را طي كند و در نهايت منجر به ايجاد آفرينش كار جديد در محصول خود شود. در اين زمينه ما با انجمن صنفي شتاب دهنده ها و افراد در پارك علم و فناوري استان كه به عنوان قطب متمركز شركت هاي دانش بنيان سهم به سزايي در تكميل اين زنجيره دارند، همكاري خوبي داريم.

وي خاطرنشان كرد: خلق ايده كه نياز شركت هاي دانش بنيان است، از ابتداي فعاليت خود و در حوزه هاي مختلف به كار گرفته اند و با توجه به شرايط حال حاضر كه در آن قرار داريم بسياري از شركت هاي دانش بنيان در حوزه سلامت مشغول فعاليت هستند و محصول يا خدماتي را ارائه مي دهند. همچنين توانسته اند حل مسئله را تا حدي به سرانجام برسانند و آن مشكل را براي جامعه حل كنند.

دبير انجمن شركت هاي دانش بنيان خراسان رضوي اظهار كرد: از ابتدايي كه صحبت از كرونا شد ما براي تامين ماسك با مشكل مواجه بوديم اما به تدريج و مسئله روز دنيا كه نيازهاي بهداشتي حوزه سلامت بود مجبور شديم تمركز شركت هاي دانش بنيان را در حوزه سلامت معطوف به كرونا كنيم تا بتوانيم در اين زمينه فعاليت هايي داشته باشيم كه خوشبختانه موفقيت هايي در اين زمينه حاصل شد.

وي گفت: اگر اين موضوع نياز باشد و تمركز ما براي حل مسئله انجام شود، در بسياري مواقع مي تواند كارآفريني را براي ما ايجاد و زمينه را براي اشتغال نيروهاي مستعد در اين حوزه فراهم آورد و اين نوآوري در خدمت حل مشكلي از جامعه پديدار شد. در اين مدت كه كرونا بود سابقه بسياري خوبي در استان داشتيم و اميدوارم كه تسريع پيدا كند و ديگر حوزه هاي صنعت هم با اين نگاه و با حل مشكلات بطن جامعه بتوانند در صدد ايجاد كسب و كارهاي جديد، خلق ثروت و ارزش آفريني، آن مزيت رقابتي كه در نظر است را جامه عمل بپوشانند تا منجر به دستاوردهاي جديد در اين حوزه باشيم.

روح بخش اضافه كرد: ساختار شركت هاي دانش بنيان، مبتني بر علم و دانش و استفاده از ايده هاي نويي است كه اتفاق افتاده و طبيعتا قاعده مند و اصولي است. اگر بين كسب و كارهاي مبتني بر محصولات دانش بنيان و كسب و كارهاي سنتي تفاوتي قائل شويم طبيعتا با توجه به شرايط محيطي كه در آن قرار گرفتيم آن تغييرات و تطابق پذيري به شرايط جامعه، شركت هاي دانش بنيان نسبت به كسب و كارهاي سنتي بسيار بهتر و آرام اتفاق افتاده است.

دبير انجمن شركت هاي دانش بنيان خراسان رضوي افزود: شركت هاي دانش بنيان با توجه به شرايط حال حاضر توانسته اند تا حدودي خود را مطابق با شرايط و بازار و ساختار پرسنلي شركت تغيير و علي رغم مشكلات، خود را با شرايط وفق دهند. يادمان باشد شرايطي كه در كل دنيا وجود دارد سيستم را تغيير داده و ما مجبوريم متناسب با شرايط و موقعيتي كه در آن قرار گرفتيم تغييراتي را در حوزه كسب و كار انجام دهيم.

منبع خبر: ايسنا

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است