وبلاگ

بیشترین رخدادهای رایانه ای هفته گذشته

بیشترین رخدادهای رایانه ای هفته گذشته چه بوده است؟

به گزارش روابط عمومی هسته پژوهشی کوشا به نقل از خبرگزاری ایسنا، مرکز ماهر (مديريت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای) گزارشی از 176 مورد از خدمات این مرکز (نوع رخدادهای رسیدگی شده توسط مرکز، بخش های دریافت کننده خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از رخدادها) در بازه 27 آبان لغایت 3 آذر 1399 منتشر كرده است.
طبق اين اطلاعات، بيشترين فراواني رخداد به ترتيب مربوط به فيشينگ سايت هاي خارجي، آلودگي به بدافزار و بات، شناسايي آسيب پذيري، فيشينگ سايت هاي داخلي، گزارش هاي خبري، درخواست ارزيابي، ديفيس سايت و افشاي اطلاعات بوده است.

رخدادهای رایانه ای


نحوه مطلع شدن مركز ماهر از رخداد نيز در نمودار زير آمده كه نشان مي دهد بيشترين آمار از طريق گزارش هاي بين المللي به اين مركز رسيده است.

رخدادهای رایانه ای

همچنين بخش هاي دريافت كننده خدمات از مركز ماهر شامل اپراتورها، بخش خصوصي، دستگاه هاي حاكميتي و بانك ها و موسسات مالي مي شود كه تعداد دريافت اين خدمات در نمودار زير آمده است.

رخدادهای رایانه ای


در نمودار بخش هاي حاكميتي دريافت كننده خدمات از مركز ماهر هم وزارت بهداشت در صدر و به دنبال آن، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد و وزارت علوم قرار دارد.

رخدادهای رایانه ای

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، با توجه به اهميت پاسخگويي به رخدادهاي فضاي تبادل اطلاعات و ايجاد مراكز پاسخگويي به حوادث فضاي مجازي كه در اكثر كشورها تحت عنوان مراكز CERT انجام شده است، مركز ماهر به عنوان CERT ملي ايران در سال ١٣٨٧ ايجاد و در سطح ملي فعاليت گسترده اي را براي پيشگيري و مقابله با حوادث فضاي تبادل اطلاعات به عهده دارد.
اين مركز در حوزه فعاليت هاي امداد و واكنشي موظف به رسيدگي فوري به حوادث فضاي مجازي بر اساس درخواست سازمان ها است.
همچنين در حوزه فعاليت هاي پيشگيرانه نيز اين مركز وظيفه دارد تا به ارائه هشدارها، اعلانات، مخاطرات و ضعف هاي سامانه ها در سطح ملي و انتشار بسته هاي راهنما براي مقاوم سازي سامانه ها بپردازد.

منبع خبر: فصل اقتصاد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است