اخبار

3 هزار شرکت دانش بنیان تولیدی شدند

شرکت دانش بنیان تولیدی
بیش از 3 هزار شرکت دانش بنیان تولیدی شدند

به گزارش روابط عمومی هسته پژوهشی کوشا به نقل از خبرگزاری ايسنا، شرکت های دانش بنیان به چهار بخش “تولیدی نوع یک”، “تولیدی نوع دو”، “نوپاي نوع یک” و “نوپاي نوع دو” تقسيم مي شوند و از ميان 5 هزار و 400 شرکت دانش بنيان ايجاد شده در كشور تا كنون بيش از 3 هزار و 600 شركت دانش بنيان موفق شده اند به عنوان شرکت توليدي نوع یک و دو شناسایی شوند.

جايگاه اول به شركت هاي دانش بنياني تعلق دارد كه محصول دانش بنيان آنها توانسته است بالاترين رده را كسب كند و بر اساس معيارها و شاخص هاي مختلف به عنوان شركت دانش بنيان توليدي نوع يك شناسايي شده است.

بر اساس اعلام مركز اطلاع رساني معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري، جايگاه دوم نيز به شركت هاي دانش بنيان توليدي نوع دو تعلق دارد.

منبع خبر: ايسنا