اخبار

حمایت از ایده های نوآورانه زمین شناسی

پلتفرم نوآری باز کوشا | جمع سپاری | نوآوری باز

به گزارش روابط عمومی هسته پژوهشی کوشا به نقل از خبرگزاری فصل اقتصاد – مدير طرح توسعه نوآوري ها و فناوري هاي حوزه زمين شناسي، معدن و صنايع معدني معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، حمايت از ايده هاي نوآورانه و فناورانه را مهمترين رسالت اين معاونت دانست و گفت: راه اندازي مركز نوآوري زمين شناسي و اكتشافات معدني بستري را فراهم مي كند تا جوانان خلاق صاحب طرح هاي نو و فناورانه گام هاي موثر در راه ارتقاي اين علم بردارند.

به گزارش فصل اقتصاد ، كامبيز مهديزاده در آيين راه اندازي مركز نوآوري و فناوري حوزه زمين شناسي راه اندازي مركز نوآوري زمين شناسي و اكتشافات معدني در كشور را يك گام به سوي بهره گيري نوآورانه از ظرفيت هاي نهان علوم و فناوري هاي زمين شناسي و زيست بومي براي خلق ارزش افزوده و اشتغال با كسب و كارهاي نوآور و خلاق اين حوزه دانست.
وي با اشاره به تسهيل ورود استارتاپ ها به حوزه زمين شناسي خاطر نشان كرد: در حال حاضر 53 شركت دانش بنيان و فناور در حوزه هاي گوناگون زمين شناسي و معدن با حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري مشغول به فعاليت هستند و با راه اندازي اين مركز تخصصي، تعداد استارتاپ ها و شركت هاي فناور اين حوزه با همت جوانان رونق مي يابد.
مهدي زاده به دست آوردن اطلاعات پايه كه اساس زمين شناسي و معدن است را منوط به هزينه كرد اعتبارات در نهادهاي مرتبط دانست و يادآور شد: راه اندازي مركز نوآوري و فناوري سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور يك گام اثربخش در خلق ارزش افزوده از ظرفيت هاي نهفته كشور است، ضمن آنكه زمينه اي براي جان گرفتن توسعه كسب و كارهاي استارتاپي حوزه زمين شناسي ايجاد خواهد شد.
مدير طرح توسعه نوآوري ها و فناوري هاي حوزه زمين شناسي، معدن و صنايع معدني معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ادامه داد: با راه اندازي اين مركز، دوستداران زمين و واحدهاي نوآور صاحب ايده در حوزه علوم زمين كه فعاليت آنها از مرحله استارتاپي عبور كرده با حمايت معاونت علمي مي توانند ايده هاي خود را تجاري كنند.
مهدي زاده، مهم ترين هدف معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري را حمايت زيرساختي از ايده هاي نو و تجاري سازي فناوري ها عنوان و اضافه كرد: حمايت از ايده هاي نوآورانه و فناورانه مهم ترين رسالت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري است و امروز نيز با حمايت از راه اندازي اين مركز، بستري فراهم شد تا جوانان زمين شناس و خلاق كه صاحب طرح هاي نو و فناور هستند، بتوانند در اين مسير حركت كرده و گام هاي موثر در راه ارتقاي اين علم بردارند.
وي با تأكيد بر ضرورت گذار از اقتصاد نفتي و خام فروشي ادامه داد: براي توسعه كشور نياز است از اقتصاد نفت پايه فاصله گرفته و به سمت اقتصاد فناورانه و دانش بنيان حركت كنيم كه اين امر با ايجاد بستر و شرايط زيست بوم زمين شناسي ميسر خواهد شد.

منبع: روابط عمومی هسته پژوهشی کوشا