وبلاگ

شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان

مزایده و مناقصات: فراخوان یک مرحله ای

کد فراخوان: 99-3-199

نوع: استعلام

نوع برگزاری: یک مرحله ای

نوع انتشار: فراخوان

مهلت تحویل اسناد: تاریخ 99/09/09

محل بازگشایی پیشنهادها: ساختمان مرکزی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان (سالن اندیشه)

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه:

محل تحویل اسناد و مدارک: دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مراجعه کنید.

منبع: پایگاه خبری برق آب

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است