اخبار

ضعف آموزش و نگاه رقابتی به كسب وكارهای نوين، دو مانع توسعه كارآفرينی است

ضعف آموزش و نگاه رقابتی به كسب وكارهای نوين، دو مانع توسعه كارآفرينی است

به گزارش روابط عمومی هسته پژوهشی کوشا به نقل از خبرگزاری اتاق خبر محمدعلي چمنيان، نايب رئيس كميسيون كسب وكارهاي دانش بنيان اتاق ايران در گفت وگو با «پايگاه خبري اتاق ايران» به مناسبت هفته جهاني كارآفريني، به تشريح مهم ترين موانعي پرداخت كه مانع از توسعه كسب و كارهاي مولد در ايران مي شود.

به گزارش اتاق خبر، محمدعلي چمنيان، نايب رئيس كميسيون كسب وكارهاي دانش بنيان اتاق ايران در گفت وگو با «پايگاه خبري اتاق ايران» به مناسبت هفته جهاني كارآفريني، به تشريح مهم ترين موانعي پرداخت كه مانع از توسعه كسب و كارهاي مولد در ايران مي شود.

چمنيان بر اين باور است كه تا پانزده سال گذشته، ادبيات كارآفريني و اصطلاحاتي مانند استارتاپ، نوآوري و دانش بنيان تا اندازه امروز مرسوم نبودند و از اين بابت شاهد ايجاد يك پيشرفت در اكوسيستم نوآوري كشور هستيم. او توضيح مي دهد: كمتر شركت هايي جسارت داشتند تا وارد اين حوزه شوند؛ اما خوشبختانه در حال حاضر ادبيات اين حوزه به خوبي جا افتاده است و از طرفي دولت هم كارآفرينان و شركت هاي استارتاپي را به رسميت مي شناسند و حمايت هايي در سطح خرد و كلان از فعالان اين حوزه دارد.

او مي گويد: به رغم تحولاتي كه در چند سال اخير در حوزه استارتاپ ها افتاده، هنوز تا رسيدن به نقطه ايده آل فاصله زيادي داريم. مجموع حمايت ها به معناي آن نيست كه شركت هاي دانش بنيان مشكلي ندارند. بلكه بخش عمده اي از مشكلات كارآفرينان جوان در فضاي استارتاپي اين است كه برخي بنگاه هاي اقتصادي بزرگ آن ها را به عنوان رقيب مي بينند و بر اين باورند كه دولت به جاي حمايت از اين گروه، بايد منابع مالي خود را صرف دفاتر و بنگاه هاي توليدي از پيش موجود كند.

راه حل اين مشكل چيست؟ نايب رئيس كميسيون كسب وكارهاي دانش بنيان اتاق ايران تاكيد مي كند: اختلاف نظرها طبيعي است اما به نظر من براي گذر از اين ديدگاه سنتي، بهتر است شبكه سازي موثري انجام دهيم تا صنايع قديمي از خدمات شركت هاي دانش بنيان استفاده كنند. در حال حاضر راه حل بسياري از مشكلاتي كه كسب وكارهاي قديمي ما در حوزه هاي مختلف اعم از بازاريابي تا ايده پردازي دارند، به دست كسب و كارهاي نوين حل مي شود. فقط كافي است تا ارتباط موثري بين اين دو كسب وكار ايجاد كنيم. ضمن اينكه براي برقراري اين ارتباط، بخش خصوصي نقش موثري مي تواند ايفا كند و بايد اين نگاه را جا بيندازد كه پايداري و از آن مهم تر كاهش هزينه هاي كسب و كارهاي سنتي، وابسته به ميزان خدماتي است كه آنها مي توانند از كسب و كارهاي نوين بهره گيرند.

نايب رئيس كميسيون كسب وكارهاي دانش بنيان، ضعف در نظام آموزشي را از ديگر موانعي عنوان مي كند كه نتوانسته است چندان در فضاي كارآفريني و رشد كسب و كارهاي مولد موثر عمل كند. او در همين زمينه مي گويد: با توجه به اهميت نقش نظام آموزشي در اشتغال، به نظر مي رسد مهم ترين رسالت نظام آموزش عالي در هر كشوري تربيت نيروي انساني كارآمد، خلاق و كارآفرين است. اما متاسفانه اكوسيستم كارآفريني كشور از نبود نيروي كار ماهر رنج مي برد و علت اصلي اين است كه سيستم آموزشي ما نتوانسته است مطابق با نيازهاي روز صنعت و توليد، نيروي ماهر تربيت كند؛ به عبارتي اقتصادمحور باشد و بر همين مبنا تدريس كند. حتي در بخش هاي غيرتوليدي هم، اين ضعف احساس مي شود. بنابراين بخش عمده ي از منابع مالي شركت ها صرف آموزش به نيرويي مي شود كه از دانشگاه فارغ التحصيل شده است. اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته، كارآفريني به صورت پايه از ابتداي نظام آموزشي تدريس مي شود.

منبع خبر: اتاق خبر