وبلاگ

فناوری اطلاعات و ارتباطات آثار مثبت مستقيم و غير مستقيم بر اشتغال دارد

فناوری اطلاعات و ارتباطات آثار مثبت مستقیم و غیر مستقیم بر اشتغال دارد

به گزارش سعيد عرفان منش خبرنگار جوان انلاين از اصفهان، رييس اداره طرح هاي توسعه شهري و معماري اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان، در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي (اصفهان)، در خصوص وضعيت مشاغل در دهه هاي آينده باتوجه به سير پيشرفت فناوري هاي ارتباطي اظهار كرد: فناوري اطلاعات و ارتباطات آثار گسترده اي بر اقتصاد بخصوص وضعيت اشتغال و ساختار آن دارد.

وي افزود: پژوهشهاي انجام شده در خصوص اين موضوع بيانگر اثر مثبت فناوري اطلاعات و ارتباطات بر ايجاد اشتغال به صورت مستقيم و غير مستقيم است به گونه اي كه با رشد فاوا (فناوري اطلاعات و ارتباطات)، در اقتصاد كلان شاهد كاهش بيكاري و افزايش اشتغال هستيم.

رئيس اداره طرح هاي توسعه شهري و معماري راه و شهرسازي استان با بيان اينكه اين موضوع در انطباق با نظريه هاي علم اقتصاد است. گفت: با رشد فاوا هزينه هاي انطباق ناشي از جستجوي شغل و هزينه هاي توليد (به دليل صرفه هاي ناشي از مقياس و حذف محدوديت هاي بازار) كاهش مي يابد.

وي ادامه داد: در همين راستا زمينه هاي شغلي جديدي از جمله مشاغل مبتني بر اطلاعات، توسعه مي يابد و از طرفي استفاده از فاوا در هر بخش داراي اثر اشاعه يا سرريز بر ساير بخش ها نيز هست.

هنردان تاثير مثبت فاوا را علاوه بر كاهش بيكاري و افزايش اشتغال، بر ساختار مشاغل نيز تاثيرگذار دانست و اذعان داشت: با توسعه فاوا برخي مشاغل جديد همچون برنامه نويسي وب و بانك اطلاعات، كارشناسي امنيت اطلاعات، مديريت شبكه و … ايجاد شده و برخي ديگر از مشاغل از جمله مشاغل مهندسي، تجارت، پزشكي، آموزشي و … تحت تأثير فناوري اطلاعات و ورود روشهاي جديد دچار تغيير مي شوند.

وي با اشاره به اينكه تحولات فناوري باعث حذف برخي مشاغل همچون كتابداري سنتي مي شود تصريح كرد: با توسعه فاوا وابستگي به مكان در بخش قابل توجهي از مشاغل حذف مي شود به اين صورت كه مشاغل مي توانند بدون حضور فيزيكي در محل كار، از طريق دوركاري، استفاده از كامپيوتر و ارتباطات راه دور در موقعيت هاي جغرافيايي مختلف به فعاليت خود ادامه دهند.

رئيس اداره طرح هاي توسعه شهري و معماري راه و شهرسازي استان در پاسخ به سوال خبرنگار در خصوص اينكه با توسعه فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات كدام بخشها در اقتصاد شهرها پيشتاز بوده و محور فعاليت هاي اقتصادي را به خود اختصاص مي دهند؛ گفت: هر يك از شهرها داراي مزيت ها و شرايط خاص خود بوده و بايد آينده اقتصادي هر شهر را بر اساس شناخت عوامل دروني و بيروني و روندهاي پيش رويِ همان شهر برآورد نمود لذا در اين باره نمي توان حكم كلي داد.

وي افزود: در يك نگاه راهبردي و توصيه اي در باب آينده اقتصادي شهرها بخصوص شهرهاي مياني و كوچك مي توان عنوان كرد؛ آينده اين شهرها در گرو گوشه هاي رقابتي و مزيت هاي خاص و تا حدي غير رقابتي آن ها نهفته است و اين مزيت ها را مي توان در هر يك از بخش هاي اقتصادي اعم از اداري، صنعتي، كشاورزي، گردشگري و گذران اوقات فراغت سراغ گرفت.

هنردان بيان داشت: در خصوص مادرشهرها و شهرهاي بسيار بزرگ، آينده از آنِ شهرهاي جهاني است. شهرهايي كه به كمك فناوري ارتباطات و اطلاعات از هم پيوستگي كافي با دنياي بيرون برخوردار بوده و در آن جريان اطلاعات، كالا و سرمايه به كمك فاوا در بالاترين حد ممكن قرار دارد.

منبع خبر: جوان آنلاين

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است