اخبار

مدرسه ای استارتاپی برای رونق كسب وكارهای هوش مصنوعی

به گزارش تفطن، توسعه کسب وکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی هدفی است که با حمایت معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری در برگزاری مدرسه استارتاپی دنبال می گردد.

مدرسه ای استارتاپی برای رونق کسب وکارهای هوش مصنوعی

مدرسه استارتاپی هوش مصنوعی رویدادی است که با هدف حمایت از شکل گیری کسب وکارهای مبتنی بر این حوزه و استفاده از ظرفیت دانش و فناوری در حل مسائل کشور، توسط مرکز توسعه مهارت های اقتصاد دیجیتال و با همکاری بخش خصوصی و شتابدهنده تخصصی هوش مصنوعی و با حمایت ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می گردد.

در این مدرسه استارتاپی امکان استفاده از آموزش های تخصصی مورد احتیاج برای توسعه کسب وکار در حوزه هوش مصنوعی، استفاده از تجربه و دانش مدرسان زیست بوم استارتاپی کشور و تمرکز بر مسائل و اولویت های واقعی بازار کار به عنوان موضوع شکل گیری تیم های استارتاپی در نظر گرفته شده است.

ارائه فضای استقرار برای آموزش های تخصصی و منتورینگ در طی دوره و سنجش توان فردی به منظور تشکیل تیم های استارتاپی از جمله خدماتی است که شرکت کنندگان در این رویداد از آن بهره مند می شوند. همچنین ایده ها و تیم های برتر به شتابدهنده ها و نهادهای حمایتی معرفی خواهند شد.

بر اساس اعلام معاونت علمی، علاقه مندان برای حضور در این رویداد و ثبت نام تا 27 آبان ماه امسال فرصت دارند.