وبلاگ

مشكلات كارآفرينی با راهكارهای خلق الساعه حل نمی شود

مشكلات كارآفرينی با راهكارهای خلق الساعه حل نمی شود

به گزارش روابط عمومی هسته پژوهشی کوشا به نقل از خبرگزاری روزنامه سبزینه – براساس خبري كه در پايگاه اطلاع رساني اتاق ايران، فرديس گفت: براي حل مشكلات فعلي اكوسيستم كارآفريني نبايد منتظر معجزه ماند يا راهكارهايي از نو ابداع كرد؛ بلكه علم اقتصاد راهكارهاي موجود را به روشني مشخص كرده است و بايد تنها به همه حرف هايي كه گفته مي شود، عمل كنيم. مهم ترين مشكل ما اين است كه هيچ وقت به راهكارهاي عملياتي توجه نمي كنيم و هميشه به دنبال ساده ترين راه ها يا ايجاد راه حل هاي خلق الساعه هستيم.

تسهيل در فرآيند پذيرش و ورود شركت هاي دانش بنيان به خصوص شركت هاي بزرگ اين حوزه در بورس ازجمله خواسته فعالان اقتصادي از دولت بوده است. به اين دليل كه با اين اقدام، ابهامي كه در حوزه فضاي نوآوري درباره نحوه قيمت گذاري وجود دارد، رفع خواهد شد. درحال حاضر قيمت گذاري براساس ارزش آتي انجام مي شود و بعضاً بين سهامداران هم ابهام هست كه ارزش واقعي يك استارتاپ درحال حاضر چقدر است. مكانيسم بازار سرمايه به نحوي است كه در شفافيت آن نمي توان خدشه اي وارد كرد و عرضه استارتاپ ها در بورس، به شكل گيري فضاي گفت وگو بر سر دارايي هاي مشهود اين بنگاه هاي اقتصادي منجر مي شود. درحال حاضر سرمايه موردنياز شركت هاي دانش بنيان آن قدر زياد شده كه از طريق سرمايه گذاران خصوصي ياVC ها (سرمايه گذاري خطرپذير) قابل انجام نيست. سرمايه هاي خارجي نيز كه فعلاً دست يافتني نيست؛ درنتيجه تنها راه توسعه شركت هاي دانش بنيان و استارتاپي ورود به بورس است و با عرضه در بورس اين فرصت را پيدا مي كنند تا برنامه هاي بلندپروازانه خود را دنبال كنند. فعالان حوزه دانش بنيان هم انتظاري فراتر از گشايش فعلي نمي خواهند. با تسهيل در شرايط تجاري كشور و ساده تر شدن روند گردش كالاها، طبيعتاً فعالان حوزه دانش بنيان راحت تر مي توانند مواد اوليه و كالاهاي موردنياز خود را تهيه كنند.

نايب رئيس كميسيون كسب وكارهاي دانش بنيان اتاق ايران

منبع خبر: روزنامه سبزینه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است