وبلاگ

هوش مصنوعی وزن کلی سازه های انسانی را مشخص کرد

پلتفرم نوآری باز کوشا | جمع سپاری | نوآوری باز

هوش مصنوعی وزن کلی سازه های انسانی را مشخص کرد

به گزارش روابط عمومی هسته پژوهشی کوشا به نقل از خبرگزاری سايبربان، تحقيقات هوش هاي مصنوعي بر روي توليدات انساني نشان مي دهد كه زيست توده سياره زمين وزن كمتري نسبت به سازه هاي انساني دارد. بر اساس تحقيقات صورت گرفته توسط سازمان علمي ويزمن، براي اولين بار در تاريخ وزن اجسام و سازه هاي ساخته شده توسط انسان ها از وزن زيست توده زمين و محيط زيست بيشتر شده است.
زيست توده در واقع شامل تمامي موجودات زنده بر روي سياره زمين مي شود. اين يعني سازه هاي انساني اكنون وزن بيشتري نسبت به تمامي ارگان هاي زنده در سطح زمين را دارند. اطلاعات كسب شده توسط هوش هاي مصنوعي زماني عجيب تر مي شوند كه مشخص مي كنند وزن سازه هاي انساني در سال 1900 مطابق با 3 درصد از وزن زيست توده زمين بوده و اكنون پس از 120 سال اين ميزان كاملا تغيير كرده است.

علت افزايش وزن سازه هاي انساني

محققان مسئول تحقيقات هوش مصنوعي سازمان علمي ويزمن در رابطه با نتايج به دست آمده گفتند: “در حالي كه كشاورزي نوين باعث ايجاد زمين هاي زراعي بيشتر براي افزايش محصولات مي شود. اين زمين ها باعث مي شوند وزن سازه هاي انساني از زيست توده سياره بيشتر شود چرا كه براي ايجاد منطقه هاي زراعتي ميزان بسياري جنگل زدايي صورت مي گيرد. اقدامات اين چنيني طي سال هاي گذشته نه تنها نسبت توليدات انساني با زيست توده را به هم زده بلكه باعث شده زنجيره توليد اكسيژن و هواي پاك با مشكل مواجه شود و سلامت انسان ها به خطر بيفتد. اقدامات غير ضروري ديگر انسان ها مانند دامداري بي رويه، شكار بي شمار حيوانات و صيد عمده ماهي ها نيز تأثير مستقيمي بر روي اين شرايط خطرناك گذاشته است”.
گفتني است؛ هوش هاي مصنوعي پيش بيني كرده اند در صورت ادامه رويه توليدات انساني و ايجاد سازه هاي مختلف به شكل كنوني، وزن سازه هاي انساني تا سال 2040 به 3 تراتن خواهد رسيد و مشكلات آب و هوايي به شكل غير قابل كنترلي در خواهند آمد.

منبع خبر: سایبربان

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است