اخبار

فراخوان “درس پژوهی مجازی”

به گزارش روابط عمومی هسته پژوهشی کوشا به نقل از خبرگزاری صداوسیما، مرکزچهارمحال و بختیاری ، معاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش استان گفت: درس پژوهی یک رویکرد توسعه حرفه ای با دیدی نقادانه به راهکار های برتردرهمه زمینه ها با پژوهش گروهی در کالس درس است، که طی آن معلمین با یکدیگر برای تدوین طرح درس، اجرا و مشاهده نتایج آن در جهت یادگیری بهتر فراگیران همکاری و مشارکت دارند.
سید فیروز عسگری افزود: علاقمندان به شرکت در این فراخوان برای ارسال آثار تا یازدهم اسفندماه مهلت دارند.
عسگری گفت: این فراخوان به منظور ایجاد زمینه به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه معلمان در مدرسه و ارتقا انگیزه آنان در مطالعه منابع تخصصی برای توسعه دانش حرفه ای و همچنین تسهیل شرایط شکل گیری سازمان یادگیرنده با گسترش فرهنگ یادگیری در مدارس توسط گروه توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان و گروه توسعه فرهنگ درس پژوهی استان چهارمحال و بختیاری منتشر شده است.
عسگری گفت: اندیشمندان و صاحب نظران گام ها و مراحل مختلفی برای درس پژوهی در نظر گرفته اند: ۱) که تشکیل تیم، تعیین مسئله و اهداف، طراحی درس، تدوین طرح درس تحقیقاتی، تدریس اول و مشاهده، گزارش گیری و ارزیابی از جمله این مراحل است.

منبع: خبرگزاری تی نیوز