وبلاگ

فراخوان جذب ایده در حوزه ناوبری ارزان قیمت به منظور استفاده در وسایل پرنده

پلتفرم نوآوری باز کوشا با همکاری مرکز رشد دانشگاه جامع امام حسین (ع) برگزار می کند:

فراخوان جذب و حمایت از طرح های نوآورانه و فناورانه حوزه ناوبری ارزان قیمت به منظور استفاده در وسایل پرنده

در راستای رسالت مرکز رشد دانشگاه جامع امام حسین (ع) مبنی بر حمایت از استارتاپ ها و شرکت های فناور و دانش بنیان در حوزه دفاعی، طرح توسعه نوآوری ها و فناوری‌های حوزه ناوبری ارزان قیمت به منظور جذب و حمایت از جوانان و ایده های نو و فناورانه، فراخوان “جذب و حمایت از طرح های نوآورانه و فناورانه ناوبری ارزان قیمت به منظور استفاده در وسایل پرنده” را اعلام نموده است.

کلیه صاحبان ایده های نوآورانه و فناورانه، شرکت‌های دانش بنیان و علاقه‌مندان حوزه ناوبری ارزان قیمت می‌توانند با تکمیل فرآیند ثبت نام و پر کردن فرم چالش ها در پلتفرم نوآوری باز کوشا به نشانی kushaideas.ir نسبت به شرکت در این فراخوان اقدام نمایند.

طرح های ارسالی در کارگروه تخصصی بررسی طرح های فناورانه، داوری و ارزیابی شده و پس از انتخاب و تایید با صاحبان طرح ها تماس حاصل خواهد شد.

????ناوبری ارزان قیمت به منظور استفاده در وسایل پرنده

فراخوان جذب ایده در حوزه ناوبری ارزان قیمت
فراخوان جذب ایده در حوزه ناوبری ارزان قیمت
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است