وبلاگ

فراخوان جذب ایده در حوزه هوشمندسازی (تسلیحات،مهمات،تجهیزات)

پلتفرم نوآوری باز کوشا با همکاری مرکز رشد دانشگاه جامع امام حسین (ع) برگزار می کند: فراخوان جذب و حمایت از طرح های نوآورانه و فناورانه حوزه هوشمندسازی (تسلیحات،مهمات،تجهیزات)

در راستای رسالت مرکز رشد دانشگاه جامع امام حسین (ع) مبنی بر حمایت از استارتاپ ها و شرکت های فناور و دانش بنیان در حوزه دفاعی، طرح توسعه نوآوری ها و فناوری‌های حوزه هوشمند سازی به منظور جذب و حمایت از جوانان و ایده های نو و فناورانه، فراخوان “جذب و حمایت از طرح های نوآورانه و فناورانه حوزه هوشمندسازی (تسلیحات،مهمات،تجهیزات)” را اعلام نموده است.

کلیه صاحبان ایده های نوآورانه و فناورانه، شرکت‌های دانش بنیان و علاقه‌مندان حوزه هوشمند سازی می‌توانند با تکمیل فرآیند ثبت نام و پر کردن فرم چالش ها در پلتفرم نوآوری باز کوشا به نشانی kushaideas.ir نسبت به شرکت در این فراخوان اقدام نمایند.

طرح های ارسالی در کارگروه تخصصی بررسی طرح های فناورانه، داوری و ارزیابی شده و پس از انتخاب و تایید با صاحبان طرح ها تماس حاصل خواهد شد.

????هوشمندسازی (تسلیحات،مهمات،تجهیزات)

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است