وبلاگ

فراخوان جذب ایده در حوزه هوشمندسازی در شناورها (سطحی و زیر سطحی)

پلتفرم نوآوری باز کوشا با همکاری مرکز رشد دانشگاه جامع امام حسین (ع) برگزار می کند:

فراخوان جذب و حمایت از طرح های نوآورانه و فناورانه حوزه هوشمندسازی در شناورها (سطحی و زیر سطحی)

در راستای رسالت مرکز رشد دانشگاه جامع امام حسین (ع) مبنی بر حمایت از استارتاپ ها و شرکت های فناور و دانش بنیان در حوزه دفاعی، طرح توسعه نوآوری ها و فناوری‌های حوزه هوشمندسازی در شناورها به منظور جذب و حمایت از جوانان و ایده های نو و فناورانه، فراخوان “جذب و حمایت از طرح های نوآورانه و فناورانه هوشمندسازی در شناورها (سطحی و زیر سطحی)” را اعلام نموده است.

کلیه صاحبان ایده های نوآورانه و فناورانه، شرکت‌های دانش بنیان و علاقه‌مندان حوزه هوشمندسازی در شناورها می‌توانند با تکمیل فرآیند ثبت نام و پر کردن فرم چالش ها در پلتفرم نوآوری باز کوشا به نشانی kushaideas.ir نسبت به شرکت در این فراخوان اقدام نمایند.

طرح های ارسالی در کارگروه تخصصی بررسی طرح های فناورانه، داوری و ارزیابی شده و پس از انتخاب و تایید با صاحبان طرح ها تماس حاصل خواهد شد.

????هوشمندسازی در شناورها (سطحی و زیر سطحی)

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است