دسته‌بندی نشده

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

نمایشگاه ایران پلاست از 19 تا 22 بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللي تهران برگزار می شود.

 تــــاریــــخ: 19 بهمن 1399 الی 22 بهمن 1399

 ســاعت برگزاری: 09:00 الی 17:00

 مــــکـــــان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

خبر این اطلاعیه: هیئت های تجاری 11 کشور جهان در راه نمایشگاه ایران پلاست