Home

اگر با مفاهیم جمع سپاری و نوآوری باز آشنا هستید

همراه مجتمع نوآوری باز کوشا باشید

در یک رویداد نوآوری باز شرکت کنید

اگر ذهن خلاقی دارید، خود را برای تغییر دنیا به چالش بکشید. برای حل مشکلات مهم مردم و سازمان های برجسته تلاش کنید. برنده پاداش های نقدی باشید و جایگاه حرفه ای که شایسته آن هستید را کسب کنید.


یک رویداد نوآوری باز پیشنهاد کنید

اگر به تفکر و بینش تازه نیاز دارید، چالش ها و مشکلات خود در علم و صنعت را مطرح کنید. شبکه ی متخصصان ما و هزاران ایده پرداز دیگر که ما را دنبال می کنند، طرح ها و ایده های جدید ارائه خواهند کرد.


رویداد حمایت از طرح های فناورانه کوشا
مجتمع نوآوری باز کوشا | رویداد باتری
مجموعه نوآری باز کوشا | هوش مصنوعی
مجموعه نوآری باز کوشا | رویداد فناوری نوین و پیشرفته
مجموعه نوآوری باز کوشا | فضای مجازی

200

بیش از 200 طرح موفق در زمینه های مختلف

75

بیش از 75 درصد موفقیت اثبات شده

100

استفاده 100 درصدی از نیروهای جوان کشور

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است